ICOM FEC 2017

ICOM FEC 2017

FEC Franchising Exhibition Croatia 2017

FEC 2017

iCom – Digital Contact Center i Lead Generator, sa sjedištem u Puli i Grandateu – sudjelovat će na sajmu „Franchising Exhibition Croatia 2017” (http://fec.hgk.hr/en/) koji će se održati 7. i 8. lipnja u Hotelu Kvarner Opatija, a s ciljem predstavljanja svoje dvije najvrjednije usluge: Pay4lead i Webcare, idealne za franšizno poslovanje.

Naš je cilj na sajmu ponuditi poduzetnicima sve potrebne informacije za ulazak u svijet franšiza i ostvarenje poslovnog uspjeha.